Category Archives: IKT

Kværnerdalen har fått nettalbum


en sone med baserDa har vi fått et eget nettalbum som vi legger ut bilder på. Her kan du se de siste tegningene av barnehagen, med fargekoder for de ulike rommene. Anbefales. Det er også bygget en kokong som vi har vært å inspisert sammen med arkitektene.  Endringene i fasaden er det som er mest synlig, så noen bilder av det har vi og. Ellers har vi vandret litt rundt i nærmiljøet og tatt litt bilder i sola. Om det er noe du kunne tenke deg å se er det bare å gi en lyd, kan være vi kan legge det ut 🙂

Hele abumet finner du her: Link: Kværnerdalen på Flickr

 

Reklamer

Tilrettelegging for god IKT i barnehagen


Vi skal være en moderne barnehage og dermed må vi tilrettelegge for god bruk av digitale verktøy i barnehagen. Av digitale verktøy som kan nevnes er datamaskin, digitalkamera og skanner. Det er viktig at vi kan kombinere tradisjonelle arbeidsformer med digitale verktøy, slik at IKT ikke blir en erstatning, men et supplement.

Et godt eksempel på dette er et opplegg som er gjort i Orelia barnehage der de laget et eget eventyr om teskjekjærringa, tegnet bilder på data, publisert de på nett og skal lage en egen film med bilder og lyd. Her er IKT blandet inn i et opplegg som starter med eventyrfortelling og lesing av bøker, gjenfortelling, lage sin egen fortelling og skrive ned fortellingen. Istedenfor å tegne med fargestifter og ark, benyttet de seg av Paint. IKT gav de muligheten til å arbeide videre og presentere historien på nettet og på film sammen med lyd.

Det er også mulig å tegne historien på ”tradisjonelt vis” og skanne tegningene. Eller lage figurer av formingsmateriell og ta bilder. Videre kunne en har tegnet videre på bildene og/eller ”pusset” de opp i et bilderedigeringsprogram, før en har satt de sammen til en film eller animert tegningene. Med andre ord mange muligheter.

Vi må spørre oss om datamaskinene er hensiktsmessig for små barnefingrer. Mus og tastatur er i stor grad tilpasset voksne, men det finnes alternativer. Tastatur som er tilpasset pedagogiske programmer med store knapper og bilder. Istedenfor mus er det større kuler som kan dreises og er mer tilpasset barns store bevegelser.

Det som er mest interessent er bruken interaktive tavler av typen SmartBoard/CleverBoard. Dette er berøringsskjermer som er tilkoblet en projektor. Flere og flere skoler tar i bruk dette verktøyet, og vi ser ingen grunn til at ikke barnehager også skal benytte seg av dette.

Med interaktive tavler får barna en mer aktiv holdning til det som foregår. Barna kan både stå og sitt, og alle får se, siden skjermen er stor. I tillegg trenger ikke barna å forholde seg til mus, men trykke og tegne med fingrene. Spill vil få en helt annen dimensjon enn ved å sitte forrand en PC.

 Slike berøringsskjermer vil også barn som ikke er trygge på PC, blant annet på grunn av språk, benytte seg av pedagogiske spill som er språkfremmende.

Et annet digitalt verktøy som virker spennende er digitale utelekeplasser, SmartUs. Brio tilbyr interaktiv lekeplass som består av en datamaskin med ulike spill og en platting med felt. Virker veldig spennende og dette vil vi sjekke mer om.

 Konklusjon:

 • Vi skal ha en interaktiv tavle i hver sone/barnehage
 •  Se på muligheten for SmartUs

Andre nylige blogginnlegg om IKT i barnehagen:

IKT – Digitale informasjonsskjermer


I dag ble det et spontanmøte i forhold til tekniske instalasjoner for data og telefon. Vi må finne plass til skap eller rom for det tekniske utstyret, i tillegg må vi ha kontaktpunkter for data og ip-telefoner.

Rommet eller plassering av skapet må vi ta med arkitekten, men det skal ikke bli noe problem. Kontaktpunkter ble heller ikke noe problem, da vi kunne ha så mange vi ville. Vi har derfor kontaktpunkter i alle rom der barna er slik at det er mulig å ommøblere og ha IKT-utstyr der en ønsker.

Blir også kontaktpunkter på alle oppholdsrom for persoanlet slik at det er enkelt å få tak i de. Og selvsagt på kontorer, møterom og arbeidsrom for pedagogiske ledere. Enkelte møterom blir også utsstyrt med videokanoner og smart-tavler.

Det store, og et viktig spørsmål er knyttet til informasjonsskjermene. Vi kommer til å ha all informasjon til foreldre på digitale, og her er de tekniske løsningene avhengig av antall og plassering. Spørsmål vi stiller oss er:

 • Hvor mye informasjon kan vi ha på slike skjermer for at foreldrene får de med seg?
 • Finnes det tekniske løsninger som gjør det mulig å for hver avdeling å legge ut sin informasjon, samtidig som det kan komme fellesinfo fra barnehagen?
 • Bør vi satse på en skjerm per avdeling, en for barnehagen og en for hele enheten (7 barnehager)
 • Er det mulig å, og hvordan, kombinere informasjon med nettsider og e-brev?
 • Og ikke minst: Hva slags informasjone skal vi ha på skjermene?
 • Finnes det barnehager med erfaring for bruk av digitale skjermer?
 • Hvor kan vi få tak i de tekniske løsningene som dekker våre bvehov?

Dette er spørsmål vi svært gjerne vil ha en tilbakemelding på.

Vi må heller ikke glemme at den viktigste formen for kommunikasjon skjer mellom persoanlet og foreldre, i garderiobesituasjonen.

Kværnerdalen barnehage på sosial medier


Oslo Kommune har egne Wiki-sider,men de er bare tilgjengelig for ansatte i Oslo Kommune, så vi legger innlegget vårt her også:

sosiale medierGamle Oslo holder på å bygge en av norges største barnehage. Byggetrinn 1 er i gang og i løpet av 2010 skal hele barnehagen, som blir en egen enhet, stå klar med tilbud til rundt 600 barn.

Vi ser en del utfordringer med nye barnehageprosjekter. Blandt annet skal vi rekruttere mange førskolelærere i et tøft arbeidsmarked for arbeidsgivere. I tillegg har vi behov fror å skape oss et godt rykte blandt foreldre slik at foreldrene ønsker seg til Kværnerdalen og ikke bare ser det som et mellomopphold i påvente om en «bedre» plass. Vi har også et behov til at foreldrene er positivt innstilt og har nok informasjon om barnehagen, noe som gjør våre arbeidsforhold mye lettere ved oppstart.

Vi ønsker selvsagt også å vise samfunnet hva barnehage er og gi et innblikk i hva som må på plass for å få en god barnehage med høy kvalitet. Siden det fortsatt er stor etterspørsel av barnehageplasser skal vi prøve å være en aktør som nyansere og viser at en barnehageplass er mer enn en tomt, entrepenør og oppholdsbetaling.

I den forbindelse har vi tatt i bruk de sosiale mediene. Gjennom twitter, facebook og bloggen vår prøver vi å synliggjøre hverdagen vår med de utfordringene vi møter. Vi håper å skape et engasjement om produktet vårt slik førskolellærere og assistenter har lyst til å jobbe her og foreldre ha barna sine her. Våre folkevalgte skal også få en mulighet til å se hva de har bevilget penger til og satt i gang.

Sosiale medier handler også om toveiskommunikasjon. Våre pedagogiske ledere og assistenter som ikke starter før til høsten skal få en mulighet til å komme med innspill på hverdagen sin tidlig i prosessen, og bli inkludert. Det samme gjelder for foreldre. I tillegg er det mange resurser rundt om kring i landet som vi vil skal komme med sine erfaringer, både på barnehageutbygging og andre aktuelle ting. Slik jeg ser dette er de sosiale mediene deltagelse i praksis.

Vi har også egne Oslo Kommune-sider, men synes de passer bedre til statisk informasjon og ikke tilfredsstiller de krav vi har til å kommunisere på nettet…

Foreløbig ser vi at folk snuser på oss, og vi håper etter hvert på at dere vil kommunisere mer med oss etter hvert.

Følg oss på de sosiale mediene:

Kværnerdalen på Facebook
Kværnerdalen på Twitter
Kværnerdalen sin blogg
Kværnerdalen på Oslo Kommune sine hjemmesider
Følgede personer er har sitt arbeidssted i Kværnerdalen barnehage.

 • Gry M. Lutro, enhetsleder
 • Espen Falkø, temaleder
 • Stein Are Sellevoll-Klubbenes, temaleder