Category Archives: Uncategorized

God Sommer!


Kværnerhjulet

Håper du og dine får en trivelig og solskintfylt sommer!

Reklamer

Historiens første foreldremøte


foreldremøtetDa har vi gjennomført det første foreldremøtet vårt. Vi er veldig fornøyd med oppmøte, ca 50 foreldre og 5 barn møtte spent opp. Det ble en presentasjon av prosjektet, enhetsleder og teamledere, oppstarten og midlertidig lokaler. Det var mange gode spørsmål og innspill.

Om det skulle dukke opp flere spørsmål og innspill, ikke vær redd for å ta kontakt. For de foreldrenen som ikke hadde mulighet til å være tilstede er det bare å ringe for å få en utdypning.

Her er enen kort oppsummering av innspill som kom frem på møtet:

  • Bruk av økologisk mat – Dette er et godt innspill vi vil ta med oss videre i planleggingen. For øvrig vil Kværnerdalen bli miljøsertifisert.(Miljøfyrtårn)
  • Plassere barn i gruppene etter barnas bosted: Dette er et godt tips vi tar med oss i videre planlegging og som vi vil prøve å etterfølge.
  • Antall barn i gruppene / gruppesammensetning: Vi har ikke full oversikt over hvem som er tilbudt plass hos oss enda, ei heller oversikt over hvem som har takket ja/nei. Siste opptak gjennomføres 30 juni. Gruppesammensetningen vil derfor ikke være klar før i august.  Foreløpig ser vi for oss: Minimum en ren småbarnsavdelinger pr team. Resterende avdelinger med barn fra 2-6 år. Antall barn i gruppene vil variere ut fra barnas alder. (Barn under 3 år teller for 2)
  • Endring av oppstartsdato til 01.12.09: Foresatte som er interessert i dette bes sende mail til tove.wikstrom@bgo.oslo.kommune.no.
  • Mindre korrigeringer i forbindelse med oppstart meldes direkte til teamlederne: Espen.falko@bgo.solo.kommune.no/Stein.are.sellevoll-klubbenes@bgo.oslo.kommune.no
  • Tilvenning: Barna vil få en kontaktperson som er ansvarlig for tilvenningen. Alle vil få tilsendt brev med informasjon om tilvenning før barnet starter opp i barnehagen. Her vil dere bl.a. få vite ansvarlig ansatt, tidspunkt for oppmøte og barnets base-tilhørighet .
  • Bruk av IKT. Dette er et område vi ønsker å jobbe med når vi starter opp i Kværnerdalen. Vi skal i møte med Oslo kommune sentralt, med mål om å starte et prosjekt om interaktiv barnehage. Møtet vil finne sted denne uken, slik at vi kan planlegge videre til høsten.

Har dere flere innspill til oss så ta kontakt på mail/telefon!

Til informasjon:

  • Espen har ferie uke 28,29,30,31
  • Stein Are har ferie 27, 28, 29, 30
  • Gry har ferie uke 27,28, 29.

Vi ønsker dere en solrik og avslappende ferie!

Blogging fra innsiden


Vi kommer til å blogge om stort og smått under veis i prosessen. Vi er i dag en enhetsleder og to teamledere som er ansatt i det som skal bli en av Nordens største barnehager. Vi er i gang med byggetrinn 1, barna skal komme i september og det som står i hode på oss er å få annsatt førskolelærere, barne og ungdomsarbeidere og assistenter. Vi skal fylle vel 30 stillinger.

Bloggen er ikke helt utarbeidet enda, men det kommer! Vi har også en egen hjemmeside på Oslo kommune, men den trenger også en overhaling. Det er mye som skal på plass. Vi håper at du vil følge oss og vi er veldig glade for tips av ulik slag. 

Du kan følge oss på:
Facebook
Twitter
Hjemmesider