Tag Archives: kommunikasjon

IKT – Digitale informasjonsskjermer


I dag ble det et spontanmøte i forhold til tekniske instalasjoner for data og telefon. Vi må finne plass til skap eller rom for det tekniske utstyret, i tillegg må vi ha kontaktpunkter for data og ip-telefoner.

Rommet eller plassering av skapet må vi ta med arkitekten, men det skal ikke bli noe problem. Kontaktpunkter ble heller ikke noe problem, da vi kunne ha så mange vi ville. Vi har derfor kontaktpunkter i alle rom der barna er slik at det er mulig å ommøblere og ha IKT-utstyr der en ønsker.

Blir også kontaktpunkter på alle oppholdsrom for persoanlet slik at det er enkelt å få tak i de. Og selvsagt på kontorer, møterom og arbeidsrom for pedagogiske ledere. Enkelte møterom blir også utsstyrt med videokanoner og smart-tavler.

Det store, og et viktig spørsmål er knyttet til informasjonsskjermene. Vi kommer til å ha all informasjon til foreldre på digitale, og her er de tekniske løsningene avhengig av antall og plassering. Spørsmål vi stiller oss er:

  • Hvor mye informasjon kan vi ha på slike skjermer for at foreldrene får de med seg?
  • Finnes det tekniske løsninger som gjør det mulig å for hver avdeling å legge ut sin informasjon, samtidig som det kan komme fellesinfo fra barnehagen?
  • Bør vi satse på en skjerm per avdeling, en for barnehagen og en for hele enheten (7 barnehager)
  • Er det mulig å, og hvordan, kombinere informasjon med nettsider og e-brev?
  • Og ikke minst: Hva slags informasjone skal vi ha på skjermene?
  • Finnes det barnehager med erfaring for bruk av digitale skjermer?
  • Hvor kan vi få tak i de tekniske løsningene som dekker våre bvehov?

Dette er spørsmål vi svært gjerne vil ha en tilbakemelding på.

Vi må heller ikke glemme at den viktigste formen for kommunikasjon skjer mellom persoanlet og foreldre, i garderiobesituasjonen.

Reklamer