Tag Archives: kværnerdalen

Tilrettelegging for god IKT i barnehagen


Vi skal være en moderne barnehage og dermed må vi tilrettelegge for god bruk av digitale verktøy i barnehagen. Av digitale verktøy som kan nevnes er datamaskin, digitalkamera og skanner. Det er viktig at vi kan kombinere tradisjonelle arbeidsformer med digitale verktøy, slik at IKT ikke blir en erstatning, men et supplement.

Et godt eksempel på dette er et opplegg som er gjort i Orelia barnehage der de laget et eget eventyr om teskjekjærringa, tegnet bilder på data, publisert de på nett og skal lage en egen film med bilder og lyd. Her er IKT blandet inn i et opplegg som starter med eventyrfortelling og lesing av bøker, gjenfortelling, lage sin egen fortelling og skrive ned fortellingen. Istedenfor å tegne med fargestifter og ark, benyttet de seg av Paint. IKT gav de muligheten til å arbeide videre og presentere historien på nettet og på film sammen med lyd.

Det er også mulig å tegne historien på ”tradisjonelt vis” og skanne tegningene. Eller lage figurer av formingsmateriell og ta bilder. Videre kunne en har tegnet videre på bildene og/eller ”pusset” de opp i et bilderedigeringsprogram, før en har satt de sammen til en film eller animert tegningene. Med andre ord mange muligheter.

Vi må spørre oss om datamaskinene er hensiktsmessig for små barnefingrer. Mus og tastatur er i stor grad tilpasset voksne, men det finnes alternativer. Tastatur som er tilpasset pedagogiske programmer med store knapper og bilder. Istedenfor mus er det større kuler som kan dreises og er mer tilpasset barns store bevegelser.

Det som er mest interessent er bruken interaktive tavler av typen SmartBoard/CleverBoard. Dette er berøringsskjermer som er tilkoblet en projektor. Flere og flere skoler tar i bruk dette verktøyet, og vi ser ingen grunn til at ikke barnehager også skal benytte seg av dette.

Med interaktive tavler får barna en mer aktiv holdning til det som foregår. Barna kan både stå og sitt, og alle får se, siden skjermen er stor. I tillegg trenger ikke barna å forholde seg til mus, men trykke og tegne med fingrene. Spill vil få en helt annen dimensjon enn ved å sitte forrand en PC.

 Slike berøringsskjermer vil også barn som ikke er trygge på PC, blant annet på grunn av språk, benytte seg av pedagogiske spill som er språkfremmende.

Et annet digitalt verktøy som virker spennende er digitale utelekeplasser, SmartUs. Brio tilbyr interaktiv lekeplass som består av en datamaskin med ulike spill og en platting med felt. Virker veldig spennende og dette vil vi sjekke mer om.

 Konklusjon:

  • Vi skal ha en interaktiv tavle i hver sone/barnehage
  •  Se på muligheten for SmartUs

Andre nylige blogginnlegg om IKT i barnehagen:

Reklamer

Kværnerdalen barnehage på sosial medier


Oslo Kommune har egne Wiki-sider,men de er bare tilgjengelig for ansatte i Oslo Kommune, så vi legger innlegget vårt her også:

sosiale medierGamle Oslo holder på å bygge en av norges største barnehage. Byggetrinn 1 er i gang og i løpet av 2010 skal hele barnehagen, som blir en egen enhet, stå klar med tilbud til rundt 600 barn.

Vi ser en del utfordringer med nye barnehageprosjekter. Blandt annet skal vi rekruttere mange førskolelærere i et tøft arbeidsmarked for arbeidsgivere. I tillegg har vi behov fror å skape oss et godt rykte blandt foreldre slik at foreldrene ønsker seg til Kværnerdalen og ikke bare ser det som et mellomopphold i påvente om en «bedre» plass. Vi har også et behov til at foreldrene er positivt innstilt og har nok informasjon om barnehagen, noe som gjør våre arbeidsforhold mye lettere ved oppstart.

Vi ønsker selvsagt også å vise samfunnet hva barnehage er og gi et innblikk i hva som må på plass for å få en god barnehage med høy kvalitet. Siden det fortsatt er stor etterspørsel av barnehageplasser skal vi prøve å være en aktør som nyansere og viser at en barnehageplass er mer enn en tomt, entrepenør og oppholdsbetaling.

I den forbindelse har vi tatt i bruk de sosiale mediene. Gjennom twitter, facebook og bloggen vår prøver vi å synliggjøre hverdagen vår med de utfordringene vi møter. Vi håper å skape et engasjement om produktet vårt slik førskolellærere og assistenter har lyst til å jobbe her og foreldre ha barna sine her. Våre folkevalgte skal også få en mulighet til å se hva de har bevilget penger til og satt i gang.

Sosiale medier handler også om toveiskommunikasjon. Våre pedagogiske ledere og assistenter som ikke starter før til høsten skal få en mulighet til å komme med innspill på hverdagen sin tidlig i prosessen, og bli inkludert. Det samme gjelder for foreldre. I tillegg er det mange resurser rundt om kring i landet som vi vil skal komme med sine erfaringer, både på barnehageutbygging og andre aktuelle ting. Slik jeg ser dette er de sosiale mediene deltagelse i praksis.

Vi har også egne Oslo Kommune-sider, men synes de passer bedre til statisk informasjon og ikke tilfredsstiller de krav vi har til å kommunisere på nettet…

Foreløbig ser vi at folk snuser på oss, og vi håper etter hvert på at dere vil kommunisere mer med oss etter hvert.

Følg oss på de sosiale mediene:

Kværnerdalen på Facebook
Kværnerdalen på Twitter
Kværnerdalen sin blogg
Kværnerdalen på Oslo Kommune sine hjemmesider
Følgede personer er har sitt arbeidssted i Kværnerdalen barnehage.

  • Gry M. Lutro, enhetsleder
  • Espen Falkø, temaleder
  • Stein Are Sellevoll-Klubbenes, temaleder

Er du en moderne pedagog med blikk for fremtiden?


utlysningsbildeKværnerdalen barrnehage er på utkikk etter pedagogiske ledere. Om du ønsker å være med på å sette ditt preg på et av Norges mest spennende fagmiljøer og barnehageprosjekter kan du ikke la denne sjansen gå fra deg.

Vi ønsker deg med på laget om du har visjoner for barnehagen, evne til å realisere de, gode kommunikasjonsevner og stolt over yrket ditt. Vi har som mål og ha førskolelærere i alle stillinger og 30% menn. Mange vil si at det er ambisiøst, men vi har tro på at vi skal klare det.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på, og send oss gjerne en søknad som sier litt om hvilken faglig profil du har og hva du mener du kan tilføre barnehagen. Håper å komme i kontakt med deg!

Stillingsannonse: Er du en moderne pedagog med blikk for fremtiden? (pdf)

Kontaktinfo:

Espen Falkø, Teamleder
epost: espen.falko@bgo.oslo.kommune.no

Stein Are Sellevoll-Klubbenes, Teamleder
epost: stein.are.sellevoll-klubbenes@bgo.oslo.kommune.no

Blogging fra innsiden


Vi kommer til å blogge om stort og smått under veis i prosessen. Vi er i dag en enhetsleder og to teamledere som er ansatt i det som skal bli en av Nordens største barnehager. Vi er i gang med byggetrinn 1, barna skal komme i september og det som står i hode på oss er å få annsatt førskolelærere, barne og ungdomsarbeidere og assistenter. Vi skal fylle vel 30 stillinger.

Bloggen er ikke helt utarbeidet enda, men det kommer! Vi har også en egen hjemmeside på Oslo kommune, men den trenger også en overhaling. Det er mye som skal på plass. Vi håper at du vil følge oss og vi er veldig glade for tips av ulik slag. 

Du kan følge oss på:
Facebook
Twitter
Hjemmesider