Tag Archives: smartboard

Tilrettelegging for god IKT i barnehagen


Vi skal være en moderne barnehage og dermed må vi tilrettelegge for god bruk av digitale verktøy i barnehagen. Av digitale verktøy som kan nevnes er datamaskin, digitalkamera og skanner. Det er viktig at vi kan kombinere tradisjonelle arbeidsformer med digitale verktøy, slik at IKT ikke blir en erstatning, men et supplement.

Et godt eksempel på dette er et opplegg som er gjort i Orelia barnehage der de laget et eget eventyr om teskjekjærringa, tegnet bilder på data, publisert de på nett og skal lage en egen film med bilder og lyd. Her er IKT blandet inn i et opplegg som starter med eventyrfortelling og lesing av bøker, gjenfortelling, lage sin egen fortelling og skrive ned fortellingen. Istedenfor å tegne med fargestifter og ark, benyttet de seg av Paint. IKT gav de muligheten til å arbeide videre og presentere historien på nettet og på film sammen med lyd.

Det er også mulig å tegne historien på ”tradisjonelt vis” og skanne tegningene. Eller lage figurer av formingsmateriell og ta bilder. Videre kunne en har tegnet videre på bildene og/eller ”pusset” de opp i et bilderedigeringsprogram, før en har satt de sammen til en film eller animert tegningene. Med andre ord mange muligheter.

Vi må spørre oss om datamaskinene er hensiktsmessig for små barnefingrer. Mus og tastatur er i stor grad tilpasset voksne, men det finnes alternativer. Tastatur som er tilpasset pedagogiske programmer med store knapper og bilder. Istedenfor mus er det større kuler som kan dreises og er mer tilpasset barns store bevegelser.

Det som er mest interessent er bruken interaktive tavler av typen SmartBoard/CleverBoard. Dette er berøringsskjermer som er tilkoblet en projektor. Flere og flere skoler tar i bruk dette verktøyet, og vi ser ingen grunn til at ikke barnehager også skal benytte seg av dette.

Med interaktive tavler får barna en mer aktiv holdning til det som foregår. Barna kan både stå og sitt, og alle får se, siden skjermen er stor. I tillegg trenger ikke barna å forholde seg til mus, men trykke og tegne med fingrene. Spill vil få en helt annen dimensjon enn ved å sitte forrand en PC.

 Slike berøringsskjermer vil også barn som ikke er trygge på PC, blant annet på grunn av språk, benytte seg av pedagogiske spill som er språkfremmende.

Et annet digitalt verktøy som virker spennende er digitale utelekeplasser, SmartUs. Brio tilbyr interaktiv lekeplass som består av en datamaskin med ulike spill og en platting med felt. Virker veldig spennende og dette vil vi sjekke mer om.

 Konklusjon:

  • Vi skal ha en interaktiv tavle i hver sone/barnehage
  •  Se på muligheten for SmartUs

Andre nylige blogginnlegg om IKT i barnehagen:

Reklamer